Vizyonumuz :

3. Milenyuma gireren kentlerimizde hala bir çok sorun yaşanmaktadır; eskiyen kent dokuları, afet riski taşıyan yapılar, kaotik hale gelen trafik, sosyal dokudaki bozulmalar, yatırımların verimsiz hale gelmesi, verimsiz iş süreçleri, teknik ve hukuki aksaklıklar gibi bir çok kentsel sorun hala çözüm beklemektedir.

Bu süreçte ekip olarak bilimsel yöntemleri ve en yeni teknolojik imkanları kullanarak bu problemlerin üstesinden gelecek yeni çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Klasik İmar Planı araçları ile bu sorunların çözülemeyeceğini anladığımız bu süreçte “Akıllı Şehircilik” olarak adlandırdığımız planlama + tasarım + hukuk + finans + katılım + organizasyona dayanan kapsamlı bir işlevi geliştiriyoruz. Son yıllarda sonuçlandırdığımız Zorlu Center, Antalya Sur Yapı Projesi gibi yatırımların arkasında da bu çalışmalar yer alıyor.

Önümüzdeki döndemde geleceğin kentleri olarak tanımlanan Smart Cities ve buna bağlı olarak sonrasında gelişecek olan Smart Societies konusunda ülkemizdeki kent yönetimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla uluslararası deneyimleri ve bilgiyi ülkemize aktarabilmek için ortaklıklar kurarak kentlerimizin kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Hikayemiz

1996 yılında ülkemizde farklı projeler geliştirmek amacıyla kurulan İlke Planlama, günümüze kadar Türkiye’nin yaklaşık %10’unu planlayacak kadar deneyim sahibi olmuştur. Çevre Düzeni Planlarından, Nazım İmar Planlarına, Koruma Amaçlı İmar Planlarından Kentsel Yenileme Projelerine, Kentsel Dönüşüm Planlarından detaylı Kentsel Tasarım Projelerine kadar bir çok kapsam ve ölçekte elde edilen bu deneyimler kentsel planlama ve projelendirme sahasındaki aksaklıkların neler olduğunu anlamamıza neden olmuştur.

Günümüzde bu deneyimden yola çıkarak sonuç odaklı ve verimli süreç tasarımı ile önemli kentsel sorunların çözebilecek projeleri geliştirebilmek mümkün olmaktadır.

İlke Planlama, Royal Haskoning DHV’nin ülkemizdeki kurumsal planlama danışmanıdır.en_GBEnglish (UK)
tr_TRTürkçe en_GBEnglish (UK)